žemės ūkio naudmenos

žemės ūkio naudmenos statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės naudmenos (ariamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos), naudojamos arba tinkamos naudoti be papildomų gerinimo priemonių žemės ūkio produkcijai auginti. Pasaulio žemės ūkio naudmenos užima maždaug 4500 mln. ha (apie 1500 mln. ha ariamos žemės). Lietuvoje žemės ūkio naudmenos užima apie 3,4 mln. ha (ariamos žemės ir sodai – 2,3 mln. ha, pievos ir ganyklos – 1,2 mln. ha). atitikmenys: angl. agricultural lands; farming lands vok. Agrarraum, m; Nützflächen, f rus. сельскохозяйственные угодья

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Look at other dictionaries:

  • žemės ūkio naudmenos — statusas Aprobuotas sritis žemdirbystė apibrėžtis Dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti. atitikmenys: angl. agricultural area in use; agricultural land; farming land vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vienodai remiamos žemės ūkio naudmenos — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vienos ar daugiau rūšių žemės ūkio naudmenos, už kurių hektarą mokama vienodo dydžio tiesioginė išmoka. atitikmenys: angl. crop groups vok. Kulturgruppen, f pranc. groupes de cultures… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • apleistos žemės ūkio naudmenos — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio politika apibrėžtis Sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio paskirties žemė — statusas Aprobuotas sritis žemės tvarkymas ir žemės reforma apibrėžtis Žemė, naudojama arba tinkama naudoti žemės ūkio produktų gamybai, įskaitant žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir ūkiniais pastatais užstatytus plotus,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio naudmenų ar kitas laukas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vieno žemės ūkio veiklos subjekto dirbamas vientisas žemės ūkio naudmenų ar kitas plotas. atitikmenys: angl. agricultural parcel vok. landwirtschaftlichen Parzellen pranc. parcelle agricole …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės ūkio naudmenų riba — statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Riba tarp žemės ūkio naudmenų, besiskiriančių gamtinėmis savybėmis arba ūkinio naudojimo ypatumais. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės našumas — statusas Aprobuotas sritis žemdirbystė apibrėžtis Žemės ūkio naudmenų dirvožemio gebėjimas išauginti augalų derlių. atitikmenys: angl. land productivity vok. Bodenkapazität, f rus. производительная продуктивность земли pranc. condition du terrain …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žemės fondas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės sankaupa pagal atskirą jos naudojimo paskirtį, pvz., Lietuvos žemės fondą sudaro žemės ūkio naudmenos (arimai, pievos ir ganyklos), miškai ir kitos žemės (vandenys, pelkės, keliai,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • žemės ištekliai — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gamtos ištekliai, kuriuos apibūdina teritorija, dirvožemių kokybė, klimatas, reljefas, augalija, hidrologinis režimas ir kt. Žemės ūkio naudmenos sudaro 47,5 mln. km², arba 32 %, miškai – 40,3 …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • naudmenos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Naudos teikiantys žemės plotai. Skirstomos į žemės ūkio naudmenas, miškus, kelius, užstatytas teritorijas (žemę po pastatais, kiemus, gatves ir aikštes), vandenis ir kitą žemę. atitikmenys:… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.